دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۳:۲۴:۱۶

شازند

توزیع ۱۰۰ تن میوه شب عید در شازند

۰۵ اسفند ۱۳۹۷ شماره خبر: 27597