چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۰:۳۸:۰۳

حوادث

قاتل مرد روستایی

قاتل مرد روستایی در دلیجان دستگیر شد

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ شماره خبر: 15502
تلفات جاده‌ای استان مرکزی

تلفات جاده‌ای استان مرکزی ۴۵ درصد کاهش داشت

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ شماره خبر: 15335