گزارش تصویری؛

حسن عباسی در دیدار با فعالان علمی و فرهنگی اراک

فعالان علمی و فرهنگی اراک

حسن عباسی عصر دیروز در جمع برخی فعالین علمی و فرهنگی در خصوص ترند گذاری استان مرکزی صحبت کرد.

به گزارش پیک راستان؛

حسن عباسی در دیدار با فعالان علمی و فرهنگی اراک

حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد ر حکمت عهد حکمت عهد حکمت عهد

انتهای پیام/ح